Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Robert Veselý - Zlatnictví U Kostela, Masarykovo nám. 138, Rokycany 337 01

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Název zboží:      

Počet kusů:     

 

Datum objednání zboží: 

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): 

Vaše jméno a příjmení:      

Vaše adresa: 

Číslo bankovního účtu: (na který se bude obnos vracet)     

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:        _____________________

Datum:

Číslo objednávky: